Sök
Tillbaka till alla

Kartans skala

Kartskalan är förhållandet mellan avståndet på kartan och motsvarande avstånd på verklighetens yta. Det finns tre huvudtyper av skalor:

1.    Numerisk skala: Uttryckt som en bråkdel (1/50 000) eller ett förhållande (1:50 000), där nämnaren anger enheten på kartan och täljaren motsvarar samma enhet i verkligheten.

2.    Textuell skala: Använder ord för att beskriva förhållandet, som “1 centimeter motsvarar 1 kilometer” eller “1 tum till 1 mil”.

3.    Grafisk skala: En linje med enheter markerade, vanligtvis i kilometer eller miles. Det låter användaren mäta avstånd direkt på kartan genom att jämföra det med linjen.

En mindre skala, som 1:50 000, innebär en större yta täcks med mindre detaljer. En större skala, som 1:10 000, ger mer detaljer men täcker en mindre yta. Valet av skala beror på ändamålet med kartan och den nivå av detaljer som behövs.